Copyright

Amateurgras behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van alle amateurgras websites, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Hergebruik voor commerciële doeleinden is slechts met voorafgaande toestemming van amateurgras toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient amateurgras duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op één of meer van de amateurgras websites. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming aan amateurgras heeft gegeven, neemt u dan per email, info@amateurgras.nl, contact op onder vermelding van “auteursrecht”.

Indien u vragen heeft over het copyright, dan kunt u per email info@amateurgras.nl contact opnemen.

soccer-1457988_1920