Menu

Andre van den Boogaart "Pas van het Noorden werkt drievoudig"

Pas van het Noorden

Aantrekkelijk spaarconcept werkt drievoudig

Goede ideeën zijn meestal eenvoudig en voor de hand liggend. Dat geldt bij uitstek voor het concept, ontwikkeld door André van den Boogaart. In het dagelijks leven bedrijfsleider van het welbekende Restaurant-Partycentrum De Drentsche Aa te Schipborg. Gelegen aan het gelijknamige riviertje op een van de mooiere plekjes van ons land. Zij onthalen hier op Drents gemoedelijke wijze gasten, vaak wandelaars en fietsers die het prachtige natuurgebied bezoeken. Bieden onderdak voor a la carte, bruiloften (als trouwlocatie), feesten en partijen. De sport wordt een warm hart toe gedragen. Dat gebeurt onder meer door het sponsoren van diverse voetbalclubs met de Drentsche Aa. Door de contacten met de sportverenigingen en ondernemers werden ze geconfronteerd met de moeilijkheden die veel clubs hebben om op financieel gebied rond te komen. Om daar een oplossing voor te bieden wordt Pas van het Noorden gelanceerd.

"De laatste jaren wordt het er niet makkelijker op voor veel sportverenigingen. Door de economische crisis is het gewoon zo dat nogal wat sponsoren afhaken en het is niet eenvoudig om nieuwe te vinden. En daar komt ook nog eens bij dat heel veel subsidies worden stopgezet of verlaagd. Al met al levert dat geen rooskleurig financieel plaatje op. Met de Pas van het Noorden slaat men twee vliegen in een klap. Of liever gezegd drie. Want het is een systeem waarvan de vereniging profiteert, de leden en de aangesloten ondernemers."

Korting

Wie besluit om te gaan sparen met de Pas van het Noorden steunt de sportvereniging waarbij men aangesloten is en profiteert van een gratis pas waarmee punten worden gespaard. Deze kunnen besteed worden aan producten van de aangesloten ondernemers, welke aan de spaarders een afgesproken korting bieden. Het is een eenvoudig systeem. De spaarders hebben een pas en bij de aankoop van een product wordt een aantal punten op of afgeboekt. Via internet kunnen de spaarders altijd hun spaartegoed bekijken. De vereniging deelt mee in de opbrengst. En dat is een goede zaak, in een tijd waarin veel clubs een financiële injectie wel kunnen gebruiken."

App

"De aangesloten ondernemers hebben er ook veel baat bij", zegt Van den Boogaart. "In de eerste plaats door het op die manier opbouwen van een digitaal klanten bestand dat bijzonder waardevol is. Door Pas van het Noorden heeft de ondernemer rechtstreeks zicht op en contact met de doelgroep. Er is bovendien een app ontwikkeld met vouchers en nieuwsbrieven wat ook een goede binding met de klantenkring geeft. Dat is natuurlijk helemaal van deze tijd. Het bereik is vele malen doeltreffender dan bijvoorbeeld de regionale bladen, waarvan de dure advertenties grotendeels hun doel voorbijschieten. En er is nog een voordeel: "Met Pas van het Noorden vergaren de leden meer bestedingskrediet, dragen ze bij aan een gezonde vereniging en komt de lokale markt weer in beeld. En dat is tegenwoordig, met alle concurrentie van de webshops en grote concerns heel belangrijk. We willen toch allemaal in een dorp of stad wonen waar het levendig is tesamen met een leuk winkelbestand. Wie meedoet met Pas van het Noorden helpt het plaatselijke MKB en profiteert van korting. Dat is dus dubbel voordeel."

Partners

Het concept Pas van het Noorden is goed ontvangen. Door de verenigingen, de ondernemers en de leden. Maar ook door organisaties en marktpartijen. Zo is daar het Huis van de Sport Groningen, dat samenwerkt met SportDrenthe, SportFryslân en Topsport Noord. Maar ook de bedrijven Davilex en Speedbooks die zeer toegankelijke administratieprogramma's aanbieden en aantrekkelijk zijn voor verenigingen. Ook Smulplaza, VHC Actifood(gezonde kantine), Sporting Events en Extran willen de verenigingen van energie voorzien en zijn partner van het initiatief Pas van het Noorden. "Het afwikkelen van de boekhouding is natuurlijk bij Davilex en Speedbooks in goede handen. Maar het is ook mogelijk om de administratieve taken en andere backoffice-werkzaamheden door stagiairs te laten doen. Daarvoor werkt Huis voor de Sport samen met de Hanzehogeschool Groningen. Andere stagemogelijkheden kunnen zijn 'sport en spel', waarvoor er ook een samenwerking mogelijks is met Huis voor de Sport en Sporting Events. Ook zou het top zijn dat stagiairs, op later tijdstip wellicht in een baan, achter de bar de vereniging voorzien van gezonde hapjes en drankjes. Wilfred Genee is tenslotte niet de enige die de kantinehap gezonder wil maken!

Win Win

Pas van het Noorden is aan alle kanten goed doordacht en door de drie partijen met het nodige enthousiasme ontvangen. "Het is een standaardvoorbeeld van een win-win situatie." De vereniging, die een gedeelte ontvangt en daarmee wat financiële armslag krijgt. De leden, die sparen voor producten door korting. En op deze wijze tegelijkertijd hun club en het lokale MKB ondersteunen. De aangesloten ondernemers die met concurrentie voordeel, een bijzonder nuttig databestand van klanten opbouwen en meer omzet genereren."

www.pasvanhetnoorden.nl Samen voor Mekaar
Lees meer...